Súťaž Holidaypark Kováčová – Doplňujúce ustanovenia

Typ súťaže

Súťaž je verejná, neanonymná. Súťaž sa realizuje na oficiálnej stránke www.wellness.sk. Súťaž je určená fyzickým osobám, ktoré dosiahli vek minimálne 18 rokov najneskôr v deň zapojenia sa do súťaže a ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Termíny súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 25.6.2018 do 22.7.2018 do

Mená výhercov organizátor oznámi najneskôr do 15 dní od ukončenia súťaže.

Výhry

2 x 2 troj-hodinové vstupenky pre dospelých v Holidayparku v Kováčovej

Podmienky účasti v súťaži

Každý súťažiaci musí spĺňať všeobecné podmienky súťaží usporiadaných spoločnosťou Mako s.r.o Účastník sa zapojí do súťaže prostredníctvom webovej stránky www.wellness.sk v Dobe konania Súťaže:

  1. Správne vyplní svoju e-mailovú adresu.
  2. Prečíta si Informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov a pravidlá súťaže. Ak s nimi súhlasí, vyjadrí svoj súhlas jedným kliknutím do bieleho kruhu na začiatku príslušného riadku.
  3. Rovnako si prečíta a vyjadrí súhlasy so spracúvaním osobných údajov v nasledujúcich dvoch riadkoch (na zasielanie newslettra a na zverejnenie výhercov).
  4. Stlačí tlačidlo ODOSLAŤ.
  5. Súťažiacemu príde potvrdzovací e-mail na ním zadanú e-mailovú adresu.
  6. Až po kliknutí na link uvedený v potvrdzovacom e-maily bude súťažiaci zaradený do súťaže.

Účastník zapojením do súťaže súhlasí so všetkými pravidlami súťaže a tiež so spracovaním osobných údajov podľa ustanovení vo všeobecných pravidlách súťaže.

Podmienky získania výhry a odovzdanie výhry

Vylosovaný budú dvaja výhercovia. Výhercovia budú vybraný náhodne. Následne výhercu bude kontaktovať organizátor, alebo zástupca ktorého organizátor poverí ďalej len „Organizátor“ na zadaný email.

V prípade ak vylosovaný účastník nebude spĺňať podmienky súťaže, zaniká mu akékoľvek právo na výhru.

Organizátor po získaní všetkých potrebných údajov na doručenie výhry, výhru doručí alebo osobne odovzdá výhercovi súťaže.

Organizátor zverejní mená výhercov na súťažnej stránke www.wellness.sk.

Facebook

Organizátor vyhlasuje že Facebook nemá žiadnu spoluúčasť na tejto súťaži. Nijak sa nepodieľa na organizovaní, propagovaní či sponzorovaní súťaže. Spoločnosti Facebook tiež nevznikajú žiadne záväzky z tejto súťaže.

Nie je možné od Facebooku ani od organizátora súťaže vymáhať výhru alebo inú náhradu.

Záverečné ustanovenia

Účastníci súťaže nájdu podrobné informácie k pravidlám súťaže vo „všeobecných podmienkach súťaže“ zverejnených na www.wellness.sk

 

V Bratislave 1.6. 2018. MAKO, s. r. o.,