Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú u nás v bezpečí

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.wellness.sk, spoločnosť MAKO, s.r.o.  uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov“) a zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Získanie, spracovanie a využívanie osobných údajov

Prostredníctvom tejto internetovej stránky sa zhromažďujú predovšetkým osobné údaje, ktoré slúžia na zasielanie Newslettera pokiaľ ste si tento objednali, prípadne na spracovanie vašich otázok a na zlepšenie našej ponuky pre vás.

Čo robíme s vašimi údajmi?

Pokiaľ v rámci internetovej ponuky existuje možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (napr. e-mailová adresa, meno, priezvisko), uskutočňuje sa vaše poskytnutie osobných údajov výslovne na dobrovoľnej báze. Vaše osobné údaje spracúvame a využívame iba na účel, na ktorý nám poskytnuté.

Čo sú cookies a načo sa používajú?

Aby sme vám zabezpečili čo najkomfortnejšiu návštevu našej internetovej stránky, používame pri zobrazení našej ponuky cookies. Pri tzv. cookies (viď tabuľka cookies nižšie) sa jedná o malé textové súbory, ktoré sa lokálne ukladajú v medzipamäti internetového prehliadača návštevníka stránky.Upozorňujeme vás, že niektoré z týchto cookies sa prehrávajú z nášho servera do vášho počítačového systému, pričom sa jedná najmä o takzvané na miesto sa vzťahujúce cookies. Tieto cookies sa vyznačujú tým, že sa po ukončení používania internetového prehliadača automaticky z vášho počítačového systému vymažú. Iné cookies ostávajú vo vašom počítačovom systéme a umožňujú nám váš počítačový systém pri vašej ďalšej návšteve znova rozpoznať (tzv. dlhodobé cookies). Samozrejme môžete váš internetový prehliadač nastaviť tak, aby sa neukladali žiadne cookies na pevnom disku resp. aby boli už uložené cookies opäť vymazané.

V prehliadači Internet Explorer 11 to ide nasledovne:

V menu „Nástroje“ zvoľte bod „Možnosti internetu“
Kliknite teraz na políčko „Osobné údaje“
Posuňte prepínač na ľavej strane dialógového okna úplne nahor („Blokovať všetky súbory cookie“)
Pomocou tlačidla „OK“ potvrdíte Vaše nastavenie

Ak používate iný internetový prehliadač, informujte sa prosím prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo vašom internetovom prehliadači alebo u výrobcu softvéru o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies.

Newsletter

Ak ste požiadali o našu službu Newsletter, tak poskytnuté osobné údaje (emailovú adresu) využívame na zaslanie elektronického Newsletteru s informáciami o našom o nových článkoch na našom magzíne.

Z odoberania služby Newsletter sa môžete kedykoľvek odhlásiť, tak že svoj súhlas s odoberaním zrušíte prostredníctvom odkazu umiestneného priamo na našej internetovej stránke alebo nachádzajúceho sa v každom Newsletteri.

V prípade, ak pominie účel, na ktorý boli vaše údaje spracúvané, potom dôjde k ich vymazaniu okrem prípadu, kedy sme podľa zákona povinní tieto údaje uschovať.

Používanie sociálnych pluginov 

Naša internetová stránka využíva pluginy („Plug-in“) sociálnej siete Facebook (Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA), Instagram(1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, California 94025). Tieto vám predovšetkým umožňujú zdieľať obsahy internetovej stránky s vašimi kontaktmi na internetovej sieti. Na základe toho získajú poskytovatelia internetových sietí informácie o tom, ktorá webová stránka našej internetovej ponuky bola aktivovaná. Ak ste na internetovej sieti prihlásený, môžu poskytovatelia internetových sietí vašu návštevu našej internetovej stránky priradiť vášmu sieťovému kontu.

Skvalitňovanie služieb / marketing

Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám užívateľa, naša internetová stránka zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti  Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies. Zhromaždené dáta sa  vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb.  IP adresa návštevníka internetovej stránky je taktiež anonymizovaná. Prehlásenie spolopčnosti Google Ireland Ltd., O pravidlách ochrany osobných údajoch nájdete tu.  Proti tomuto získavaniu a ukladaniu údajov zo strany Google Analytics môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcna vyjadriť svoj nesúhlas tu. Alebo použite plugin do prehliadača tu. Personalizáciu reklám si môže užívateľ upraviť alebo vypnúť tu.

Linky k iným internetovým stránkam

Náš online magazín zahŕňa linky k iným internetovým stránkam. Predložené pokyny k ochrane údajov platí iba pre našu internetovú stránku. Prosíme Vás, aby ste dbali na ustanovenia o ochrane údajov na prelinkovaných stránkach.

Za cudzie obsahy, ktoré boli cez linky postúpené na používanie a sú osobitne označené, nepreberáme žiadnu zodpovednosť a neprivlastňujeme si ich obsah. Za ilegálne, chybné alebo nekompletné obsahy ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím týchto informácií, ručí výhradne prevádzkovateľ internetovej stránky, na ktorú daný link odkazoval. Za cudzie pokyny je redakcia zodpovedná iba vtedy, ak má o nich, to znamená aj o prípadnom protiprávnom resp. trestnom obsahu, pozitívne vedomosti, a technicky je možné a únosné zabrániť takémuto používaniu.

Kontaktná adresa:

MAKO, s.r.o.

Bojnická 20

Bratislava 831 04

Emailová adresa: redakcia@wellness.sk

 

Možnosti odhlásenia zo zasielania emailov s novinkami (odstránenie adresy z databázy)

– v každej emailovej správe nájdete odkaz “zrušiť zasielanie newsletterov”, po kliknutí na tento odkaz a potvrdení bude váš email vyradený z databázy

– pošlite žiadosť na email redakcia@wellness.sk a váš email bude vyradený z databázy do 30 dní.

 

Možnosti odstránenia osobných údajov

V prípade, že máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese doplniť e-mailovú adresu spoločnosti s touto žiadosťou. Bezodkladne odstránime všetky osobné či citlivé údaje.