Terapia zvieratami, alebo animoterapia

Kto niekedy žil v domácnosti so zvieratkom po dlhšiu dobu vie, že domáci miláčik nie je len dobrým spoločníkom, ale v čase nepohody, či smútku vie byť aj akýmsi liekom a oporou. Nejde pritom o to, či máme doma psíka, mačku alebo len rybky, či korytnačku. Podstatou je prítomnosť živého tvora ako takého so všetkými výhodami, ktoré z toho vyplývajú.
Predmetom nášho dnešného záujmu bude to, keď sa domáci miláčik, či vybrané zvieratko stanú cieleným nástrojom terapie. Pre koho vlastne je takáto terapia určená a aké sú jej účinky? Poďme sa spolu bližšie pozrieť.

Čo je to animoterapia?

Animoterapia, alebo terapia pomocou zvierat využíva pozitívne pôsobenie zo strany zvierat na človeka. Podporená je pritom nielen psychická, ale aj fyzická stránka života jednotlivca. Korene takejto terapie siahajú už do dávnej minulosti, kedy panovníci v starovekých civilizáciách uctievali mačky, psov či iné zvieratá.

V dnešnej dobe členíme animoterapiu na niekoľko typov. Podľa konkrétneho zvieraťa, ktoré je v terapii využívané. Najčastejšie rozoznávame tieto typy:
●      hipoterapia – to je terapia, v ktorej sú zvieracími terapuetm kone,
●      canisterapia – zvieracími pomocníkmi v tejto terapii sú psy rôznych plemien,
●      felinoterapia – terapia pomocou mačiek,
●      delfinoterapia – ako z názvu jednoznačne vyplýva, jedná sa o terapiu s delfínmi,
●      ornitoterapia – terapia s vtáčími terapuetmi,
●      insektoterapia – menej známa terapia hmyzom.

terapia zvieratami
zdroj: 123RF

Pozitívne účinky animoterapie

V prvom rade je to istá dávka upokojenia, ktorú vyvoláva už samotná prítomnosť zvieraťa. Starostlivosť o zviera napomáha zlepšovaniu zodpovednosti a pozitívnemu vnímaniu vlastnej osoby, čo je nesmierne podstatné pre pozitívny vplyv na psychickú kondíciu človeka. V prípade hry so psom sa v mozgu zvyšuje hladina hormónu oxytocínu, ktorého tvorba je spomínaná aj v prípade materinskej lásky k novorodencovi.

V prípade uzavretých ľudí, je terapia, a to dokonca s akýmkoľvek zvieraťom nesmierne prínosná. Zviera je totižto lepší poslucháč ako človek, neodporuje, nekritizuje, nesúdi, len počúva. To je pre niektorých ľudí v období depresie, smútku, či frustrácie kľúčové. Pokiaľ dokážu o svojich pocitoch začať rozprávať, sú na najlepšej ceste vyhľadať odbornú pomoc a o svojich problémoch komunikovať.

U starších ľudí, či tých osamelých sa doslova prítomnosť zvieraťa odporúča. Človek je nútený niekomu venovať pozornosť, v prípade psíka, je donútený k fyzickej aktivite, čo je s pribúdajúcim vekom nesmierne dôležité.

Terapia zvieratami pomáha aj rozvoju kognitívnych zručností, napomáha práci s pamäťou a pozornosťou. Odporúča sa aj pre rozvoj motoriky a to nielen hrubej, ale aj jemnej. Rozvíja komunikáciu a to aj u detí, či osôb, ktoré z najrôznejších dôvodov verbálne nekomunikujú.

U osôb s fyzickým postihnutím, či už po mozgovej obrne, alebo s paraplégiou, či inými diagnózami hipoterapia a canisterapia pozitívne vplývajú na vzniknuté spazmy.

Animoterapia sa teda využíva pri senioroch, ľudí liečených zo závislostí, klientoch domovov sociálnych služieb, u ľudí s Downovým syndrómom, mentálnym postihnutím, poruchami správania, pozornosti.

Svoje miesto má aj u ľudí v rehabilitačnom procese po rôznych úrazoch. Zviera vedené skúseným terapeutom dokáže zmierniť úzkosť a napätie a priniesť vytúžené upokojenie.

Zrejmé je, že pokiaľ je terapia zvieraťom vedená správne v súlade s individuálnymi potrebami klienta, mala by priniesť želané výsledky, a preto by mala dostať adekvátnu šancu.

Mohlo by sa vám páčiť