Školský rok vs. Covid-19 – budú žiaci opäť online?

online vyučovanie žiakov_covid-19_dištančné vzdelávanie

Ako bude prebiehať vyučovanie tento školský rok? Túto otázku si v poslednej dobe kladú nielen všetci žiaci a učitelia, ale aj rodičia. Nový školský rok sa čochvíľa začne predovšetkým pre žiakov základných a stredných škôl a mnohí ani len netušia čo majú očakávať. Rozhodli sme sa preto uverejniť článok, v ktorom sme zhrnuli základné informácie týkajúce sa nového školského roka a vývoja epidemiologickej situácie.

Aké sú prognózy v školskom sektore? Hrozí žiakom opätovné dištančné vyučovanie?

Ministerstvo školstva SR predstavilo pred začiatkom školského roka pravidlá, ako budú školy fungovať od septembra. Chcú sa vyhnúť plošnému zatváraniu škôl, a teda, školy sa budú riadiť tzv. školským semaforom. Podľa školského semaforu sa nebudú zatvárať školy, ale bude sa prerušovať vyučovanie len v triedach, kde sa vyskytlo ochorenie Covid-19. 

Semafor je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu epidemiologickú situáciu v škole. Zadefinovaný je v 3 nasledujúcich úrovniach:

  • Zelená fáza – predstavuje stav, kedy v škole nie je žiadna osoba pozitívna na COVID-19. Je jedna alebo viac osôb v karanténe, lebo mimo školy prišli do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. Vyučovanie sa uskutočňuje bez obmedzenia, za prísnych protiepidemických opatrení.
  • Oranžová fáza – predstavuje stav, kedy bola v škole minimálne 1 osoba pozitívna na COVID-19. Riaditeľ môže prerušiť vyučovanie v triede alebo vo viacerých triedach (aj postupne), v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19. Počas karantény zabezpečí dištančné vzdelávanie. Ak sa osoba pozitívna na COVID-19 vyskytla v domácnosti žiaka/zamestnanca, v karanténe zostáva len žiak/zamestnanec, nie celá trieda.
  • Červená fáza – Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch na COVID-19, ak ide o epidemický výskyt podľa rozhodnutia RÚVZ. RÚVZ môže rozhodnutím obmedziť prevádzku vo viacerých triedach alebo vo všetkých triedach, z dôvodu výskytu ohniska nákazy. V triedach s prerušeným prevádzkou škola zabezpečí dištančné vzdelávanie.

COVID Automat zohľadňuje epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 regionálne podľa okresov v rámci územia SR. COVID Automat má zadefinované stupne podľa farieb, ktoré vyjadrujú vývoj ochorenia COVID-19 na danom území okresu.

online vyučovanie_covid_dištančné vzdelávanie_rúško
Zdroj: www.unsplash.com

Ako bude vyzerať nástup do školy?

Pred nástupom do školy v novom školskom roku 2021/2022 predloží rodič škole tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.“ V zelených okresoch tlačivo nie je povinné, len odporúčané. 

Minister školstva, pán Gröhling informoval, že aj keď test nebude podmienkou pre nástup do školy, ministerstvo vie poskytnúť základným a špeciálnym základným školám, ktoré majú záujem, PCR kloktacie testy. To znamená, že na začiatku školského roka ministerstvo umožní dobrovoľné testovanie žiakov na školách. Do 23.8. mala škola zistiť, aký je záujem rodičov o testovanie a následne do 26.8. objednať potrebný počet. Distribúcia bola do 30.8. a testovať sa bude od 2.9. do 5.9. 

Žiaci môžu využiť aj domáce samotestovanie. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25ks testov na domáce testovanie. V prípade pozitívneho výsledku samotestovania AG testom, žiak zostáva doma a rodič kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup. Zároveň oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového testu. 

WHP banner jeseň 2021

Ako pripraviť deti na nový školský rok?

Nielen pre žiakov je súčasná situácia stresujúca, ale aj pre samotných rodičov, ktorí nevedia ako majú svoje deti pripraviť na to, čo ich v nasledujúcich dňoch čaká. Súčasné opatrenia, ktoré odporúča Úrad verejného zdravotníctva SR sú založené na princípe ROR:

  • Rúško – je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov, deti v materskej škole a v registrovaných nesieťových zariadeniach, žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so sluchovým postihnutím, alebo so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a ich pedagógovia.
  • Odstup – je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzenie skupinových aktivít.
  • Ruky – je opatrením, ktoré eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice.

Žiaci a zamestnanci škôl musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.