Šikanovanie u detí sa dá zvrátiť

ako proti šikane u detí

Šikanovanie sa týka mnohých ľudí a môžeme sa s ním stretnúť kdekoľvek. V prostredí školy, v športových tímoch, medzi priateľmi, v rodine, alebo na pracovisku.

Neexistuje právna definícia šikanovania. Zvyčajne sa však definuje ako opakované správanie, ktoré má niekomu ublížiť, či už emocionálne alebo fyzicky. Je to napríklad bitie, strkanie, vyhrážanie sa fyzickým útokom, krádeže peňazí a vecí, schovávanie a ničenie vecí, ale aj ohováranie, nadávky, či vylúčenie zo spoločnosti ostatných, teda spolčenie sa viacerých proti jednému.

Túžba po moci

Šikanovanie je jednoducho zneužívanie sily. Ale prečo sa niekto rozhodne niečo také robiť? Pretože to dáva moc. Každý sa vo svojom živote potrebuje cítiť silný. Ak nemáme prístup k moci zdravým spôsobom, môže byť ťažké odolať pocitu jej získania ubližovaním slabšiemu. Pre niekoho, kto sa vo svojom živote často cíti bezmocný, môže byť šikanovanie také silné ako droga. Môže to na chvíľu pomôcť cítiť sa trochu lepšie. A práve tí, ktorí sú zranení, často ubližujú iným. Je to problém, s ktorým sa stretla takmer každá škola a obeťou sa môže stať v podstate každé dieťa.

Ako spoznať, že dieťa sa stalo obeťou (alebo pôvodcom) šikanovania?

Pre obete je typické, že sa len veľmi ťažko so svojim problémom zveria učiteľom alebo rodičom. Boja sa prípadného vyšetrovania, čím by sa mohla situácia v triede pre nich ešte zhoršiť, a tiež toho, že im nakoniec aj tak nebude poskytnutá pomoc. Nie všetky deti, ktoré sú obeťou šikanovania, vykazujú varovné signály.

V niektorých momentoch je však dobré spozornieť:

  • Zhoršenie prospechu, zhoršenie schopnosti sústrediť sa, stretávanie sa so žiakmi nižších ročníkov.
  • Nevysvetliteľné zranenia.
  • Stratené alebo zničené oblečenie, knihy, elektronika alebo šperky.
  • Časté bolesti hlavy alebo bolesti žalúdka, nevoľnosť alebo falošná choroba.
  • Zmeny stravovacích návykov, napríklad náhle vynechanie jedla alebo nadmerné stravovanie. Deti sa môžu zo školy vracať hladné, pretože nejedli obed či desiatu.
  • Problémy so spánkom alebo časté nočné mory.

Známky toho, že dieťa šikanuje niekoho druhého môžu byť:

  • Častejšie sa dostáva do fyzických alebo verbálnych konfliktov.
  • Má priateľov, ktorí šikanujú iných.
  • Je agresívnejšie.
  • Má peniaze navyše, alebo nové veci.
detská šikana chlapca bije spolužiak na zemi
zdroj: 123RF

Ako sa brániť?

Zabrániť tomu, aby sa vaše dieťa stalo obeťou šikanovania sa, bohužiaľ, nedá. Cesta vášho dieťaťa sa niekedy skríži s cestami zranených ľudí, ktorí konajú tak, že ubližujú druhým. Cieľom by nemalo byť dieťa izolovať, ale podporovať ho v rozvíjaní vedomia a zručností, aby sa v prípade potreby dokázalo chrániť. Toto je šesť najúspešnejších stratégií na pomoc deťom v obrane:

Prejaviť sa

Naučte svoje dieťa čeliť šikanovaniu vzpriameným postojom a silným hlasom. Vaše dieťa by malo pomenovať šikanujúce správanie a povedať agresorovi, aby prestal: „To je provokácia. Prestaň s tým!” Alebo:„Prestaňte si zo mňa robiť srandu. Je to zákerné.“

Spochybnenie výroku

Ďalším spôsobom, može byť odpoveď na urážku otázkou bez defenzívy: „Prečo to hovoríš?“ Alebo: „Prečo mi chcete hovoriť, že som hlúpy (alebo tučný) a zraniť ma tak?”

Použitie slova „chcem”

Odborníci v oblasti komunikácie navrhujú, aby sa dieťa naučilo riešiť šikanovanie slovom „Chcem“ a dokázalo rázne povedať, čo chce zmeniť. „Chcem, aby si ma nechal na pokoji.“ Alebo „Chcem, aby si ma prestal provokovať.“

Súhlas s provokáciou

Zvážte pomoc svojmu dieťaťu tým, že vopred pripravíte reakciu, ktorá súhlasí s útočníkom a jeho provokáciou.

Útočník: „Si hlúpy!“

Dieťa: „Áno, ale som v tom dobrý.“

Alebo:

Útočník: „Hej, okuliarnik!“

Dieťa: „Máš pravdu, môj zrak je slabý.“

Nevšímavosť

Agresori milujú, keď ich provokácia rozčuľuje ich obete, takže pomôžte svojmu dieťaťu nájsť spôsob, ako sa môže držať od nich ďalej. Predstieraním, že sú neviditeľní, vzdialiť sa bez očného kontaktu, rýchlo sa pozrieť na niečo iné a rozosmiať sa, vyzerať nevšímavo…

Najúčinnejším spôsobom, ako zabrániť tomu, aby boli deti šikanované, a aby sa stali tými, ktorí šikanujú, je zabezpečiť, aby vyrastali v láskavých a úctivých vzťahoch, a nie vo vzťahoch, kde sa presadzuje ovládanie druhých a preberanie moci. V skutočnosti akékoľvek disciplinárne metódy, ktoré využívajú moc nad dieťaťom, ho učia používať moc nad ostatnými, alebo nechať ostatných, aby nad ním využívali moc. Deti musia vedieť, že dokážu splniť svoje potreby, pričom rešpektujú ostatných ľudí. Naučte ich používať slová, ktorými svoje potreby vyjadria.