Rodinný time manažment

Stíhať pracovné povinnosti a zosúladiť ich s rodinným životom je niekedy veľmi náročné. Máme veľa povinností a úloh, ktoré je potrebné urobiť, no príliš málo času a energie. Čo urobiť skôr? Ako všetko stihnúť? Aj tieto otázky a problémy vyrieši dobrý rodinný time manažment alebo manažment času.

Pod pojmom rodinný time manažment sa vlastne rozumie organizácia úloh a povinností, svojich aktivít v danom čase. Čiže v podstate ide o riadenie využitia času, ktorý má každý z nás rovnako k dispozícii. Rodinný manažment času je ešte o úroveň náročnejší, pretože sa musíme popasovať nielen s pracovnými úlohami, ale aj s požiadavkami a potrebami rodiny. Nesmieme zabúdať ani na seba a svoje potreby.

Základom šťastia a psychickej pohody je uvedomiť si fakt, že nikdy nebude nič dokonalé a všetky úlohy splnené. Každý deň máme na výber: budeme sa hnať za plnením úloh a požiadaviek druhých alebo si určíme priority a budeme tráviť viac času s rodinou. Čomu budeme viac venovať čas a svoju pozornosť, toho dostaneme v živote viac.

Určovanie, ktoré úlohy sú prioritné a ktoré aktivity sú pre nás dôležité a prínosné, nie je vždy ľahké. K rozhodovaniu vám pomôže zaradenie danej aktivity do jednej z nasledujúcich kategórií.

Dôležité a naliehavé

Do tejto kategórie patria úlohy a činnosti, ktoré nepočkajú a sú pre nás dôležité. Je nutné zamerať sa na seba a to, čo je podstatné pre nás. Patria sem teda dôležité termíny, stretnutia, vybavenie telefonátov, platieb, objednanie detí k doktorovi, nákup potravín, čas pre seba… Samozrejme, vnímame aj potreby ostatných, no ak budeme stále hľadieť na druhých, svoje veci nedokončíme a hrozí nám permanentný stres a rýchle vyhorenie.

Dôležité ale nenaliehavé

Sem patria úlohy, ktoré je potrebné urobiť, no nemusí to byť hneď. Tu je potrebné rozhodnúť sa, kedy majú byť splnené a naplánovať ich. Napríklad kúpa darčeka na narodeninovú oslavu, ktorá je o dva týždne, sa spojí s plánovaným veľkým rodinným nákupom cez víkend.

Nedôležité, ale naliehavé

Na túto oblasť by sme sa mali pozerať až vtedy, ak splníme všetky dôležité a naliehavé úlohy. Ľudia sa zvyknú v tejto oblasti „zaseknúť“, zaoberajú sa nepodstatnými vecami dlhší čas a preto nestíhajú dôležité aktivity. Preto vždy postupujte od dôležitých po menej dôležité veci. Úlohy z tohto zoznamu je vhodné delegovať na niekoho iného. To znamená, že súrne, no pre vás nepodstatné úlohy môže urobiť niekto iný. Napríklad namiesto hľadania receptu na chutnú a jednoduchú tortu ju necháte upiecť cukrárke.

rodinny time manazment
zdroj: 123RF

Nedôležité a nenaliehavé

Tieto úlohy sa snažte odstrániť zo svojho zoznamu alebo aspoň znížiť ich počet na minimum vám zlepšia váš rodinný time manažment. Patria sem najväčší „žrúti“ času ako pozeranie TV, bezduché sledovanie sociálnych sietí, príliš mnoho aktivít a krúžkov pre deti. Sú lákavé, no neprinesú vám väčšinou žiaden úžitok, pocit naplnenia, či spokojnosti.

Osvojením zadeľovania úloh do jednotlivých kategórií rýchlo a ľahko odhalíte tie nepodstatné alebo neurgentné požiadavky. Váš čas tak bude naplnený, výsledky budú viditeľné a vo vašej rodine bude vládnuť spokojnosť a pohoda.

Mohlo by sa vám páčiť