Rodina, ktorá športuje spolu, získa oveľa viac

rodina a šport spoločné výhody

Šport má preukázateľne pozitívny vplyv na zdravie, ako fyzické tak aj psychické. Kto športuje, väčšinou to robí pre znovunadobundnutie či posilnenie svojho zdravia. Kto športuje v kolektíve, utužuje aj vzájomné vzťahy. Keď športuje celá rodina, posilňuje nielen svoju kondičku ale aj svoje rodinné putá.

Spolu za fyzickým zdravím

Šport zlepšuje kvalitu fyzického zdravia, napomáha rastu svalov, zlepšuje držanie tela, podporuje imunitu, zabraňuje nadváhe, buduje kondičku, podporuje rozvoj hrubej aj jemnej motoriky. Možno sa niekto vo vašej rodine pasuje s niektorým z vyššie spomenutých problémov a nedokáže sa sám prinútiť túto situáciu zmeniť a urobiť tak niečo pre seba. Možno práve zdieľanie športových aktivít ho motivuje vytrvať a ľahšie tak dosiahnúť svoj stanovený cieľ.

Prospech aj pre psychiku

Športovanie prináša prospech nielen pre “fyzičku” ale aj pre psychické zdravie. Šport všeobecne podporuje v mozgu tvorbu endorfínov. Spoločný šport teda znamená násobne viac pozitívnych pocitov, pretože sa hovorí: “zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť”. Športová aktivita okrem iného odbúrava stres, zlepšuje náladu, znižuje únavu, odstraňuje depresie.

Športuje celá rodina
zdroj: 123RF

Spolu získame oveľa viac

Spoločné športovanie v rodine má okrem kladných dôsledkov na fyzickú a psychickú stránku jednotlivca aj veľké množstvo ďalších pozitív pre rodinu ako celok. Spoločné športovanie členov rodiny znamená plnohodnotne strávený spoločný čas, ktorý sa v dnešnej dobe z rodín často vytráca. Je rozdiel byť vedľa seba a byť skutočne spolu. Plnohodnotným trávením spoločného času sa utužuju vzťahy a posilňujú rodinné putá.

Utužovanie vzájomných vzťahov

Keď športuje celá rodina môže to byť aj liekom na vzájomné odcudzenie sa. Keď cítite, že sa členovia vašej rodiny od seba vzájomne vzďaľujú a strácajú v živote “spoločnú niť”, šport môže byť dobrým spôsobom, ako tento proces zvrátiť a naopak, podporiť súdržnosť rodiny. Spoločné záujmy a spoločne strávený čas napomôžu lepšiemu vzájomnému spoznaniu sa.

Spoločný rodinný šport napomáha rozvoju aj iných sociálnych zručností – podporuje komunikáciu, buduje schopnosť interakcie, členovia rodiny sa môžu pri športe vzájomne motivovať a ťahať sa k lepším výkonom, vzájomne sa podporovať, deliť sa o spoločné úspechy, nachádzať a prekonávať svoje limity. Pri niektorých druhoch športu si môžete počas samotného spoločného športovania nájsť čas napríklad aj na spoločný rozhovor, zdieľať svoje radosti, starosti, zážitky z bežného dňa.

Zábava, veselé situácie

Okrem všetkých vyššie spomenutých výhod môže spoločné športovanie priniesť aj kopec humorných a vtipných situácii. Nielen výkony, ale aj zdieľaná radosť z pohybu či veselé príhody môžu byť hnacím motorom pre väčšie a väčšie množstvo spoločne stráveného času pri športových činnostiach. Práve spoločné zážitky sú tým, na čo budú vaše deti s radosťou spomínať dlhé roky.