Rady, ktoré by rodičia svojim deťom nemali dávať

výchova detí

Výchova detí je jedným z najväčších a najnáročnejších poslaní človeka. Má veľký vplyv na vývoj osobnosti dieťaťa, na jeho schopnosti postarať sa v dospelosti o seba, či vytvárať vzťahy. Je prirodzené, že rodičia chcú pre svoje deti len to najlepšie – aby boli deti šťastné, zdravé, úspešné, sebavedomé, založili si rodinu.

Často však rodičia prenášajú na deti svoje predstavy, túžby a nesplnené sny, s ktorými sa deti nemusia stotožniť. Dávajú deťom rady, ktoré neprinášajú osoh, ale naopak, sú škodlivé. Ktoré rady nie sú vhodné a ako sa im vyhnúť?

Zamyslite sa

Prv než spontánne zareagujete, skúste sa stíšiť a zamyslieť, či bude vaša rada užitočná pre dieťa a pomôže mu v riešení jeho problému. Nechcete predsa dieťa naučiť zbrklo reagovať, ale rozmýšľať nad riešením daného problému. Dieťa za vami prichádza s dôverou, že mu pomôžete. Predstavte si, že oproti vám nesedí dieťa, ale váš kamarát, ktorý potrebuje od vás radu. Čo by mu pomohlo v riešení jeho problému?

Výchova detí
zdroj: 123RF

Vyhnite sa moralizovaniu

Náš tip: Ako pripraviť dieťa na Základnú Umeleckú Školu?

Výchova detí, ktorá začína slovami „prečo si to urobil“ nie je výchova, ale vyvoláva to a prehlbuje to v deťoch nepríjemný pocit viny a znižujú ich sebavedomie. Už vedia, že majú problém, ale teraz potrebujú vašu pomoc s riešením. Je prirodzené, že rodič je skúsenejší a vie, čo treba urobiť inak. Nechajte dieťa chvíľu rozmýšľať a postupne ho veďte k správnemu riešeniu.

Medzi nevhodné rady patria tiež typické formulky, ako „nič sa nestalo, neplač, si už veľký/á“. Ak by sa naozaj nič nestalo, dieťa by nereagovalo plačom či smútkom. Potláčanie emócií má negatívny vplyv na vývoj osobnosti a budovanie dobrých vzťahov. Vytvára dojem, že emócie nie je vhodné ukazovať navonok.

Vyhnite sa falošnej nádeji

Sem patria nevhodné rady ako „to prejde, všetko bude v poriadku, neboj sa“. V živote sú situácie, ktoré neskončia tak, ako si prajeme. Dieťa sa musí naučiť, ako tieto sklamania spracovať a čo si z nich vziať pre budúcnosť. K tomu potrebuje našu pomoc. Tým, že mu budeme dávať falošnú nádej alebo situáciu zľahčovať, mu bránime v prežití všetkých pocitov zo sklamania a neumožníme jeho osobnosti rásť.

výchova detí rodičmi
zdroj: 123RF

Vyhnite sa ponižovaniu a trestaniu

Deti vedia niekedy poriadne nahnevať rodičov, to však nie je dôvod na krik, ponižovanie a tresty. Hoci sa zdá, že fungujú, deti nezmenia svoje konanie kvôli pochopeniu situácie a že si vaše rady osvojili, ale kvôli strachu pred trestom. Cieľom je ukázať deťom riešenie, nie agresivitu a využívanie presily.

Vyhnite sa priveľkým očakávaniam

Ak má dieťa zlé známky, prvou radou býva, aby sa viac učilo. Každé dieťa je však iné, z niekoho bude manažér, z iného výborný remeselník. Život nie je len o práci a úlohách. Rodič však môže pomôcť dieťaťu nájsť a rozvíjať jeho vlohy. Svoje zamestnanie tak bude vykonávať dobre a s radosťou. Nebojte sa zvoľniť z nárokov a venujte pozornosť tomu, čo dieťa baví, na čo má talent.

Deti majú právo byť iné a mať odlišné záujmy ako ich rodičia. Šťastné a úspešné budú vtedy, keď im rodičia poskytnú zázemie a podporu v tom, čo robia. Dovoľte deťom byť deťmi.