Ponožková výzva – oslava jedinečnosti

jisu-han-NofhlXIKnkg-unsplash

Každoročne v jeden marcový deň môžete cestou do práce či na nákup stretnúť ľudí s viditeľne odlišnými ponožkách na nohách. Nie, nie je to o tom, že ráno zaspali a nestihli si všimnúť túto drobnosť. Práve naopak – ide o ponožkovú výzvu! Výzvu, ktorá oslavuje ľudskú jedinečnosť a do ktorej sa tento rok môžete zapojiť aj vy. 

Čo je to ponožková výzva?

Ponožková výzva je udalosť, ktorá sa koná pravidelne každý rok 21.marca. Spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu a práve obutím si dvoch rôznych ponožiek ľudia preukazujú oslavu jedinečnosti ľuďom s touto chorobou. 

Organizátori tejto výzvy chceli práve takýmto výrazným gestom podporiť ľudí, ktorí bojujú s Downovým syndrómom a preukázať im solidaritu. No a pýtate sa prečo práve odlišné ponožky? Symbol rozdielnych ponožiek nám má pripomenúť, že sme  každý iný, no práve to robí náš svet pestrejším a krajším. Do výzvy sa teda môže zapojiť ktokoľvek, kto má chuť. Pomôcť môže nie len obutím si rozdielnych ponožiek, ale aj príspevkom nadáciám, ktoré sa venujú práve ľuďom s týmto postihnutím.  

Všetko je o symbolike 

Oficiálna stránka ponožkovej výzvy prezrádza aj to, prečo si 21.marca obúvame rôzne ponožky a nie niečo iné. Ponožky sa stali symbolom Downovho syndrómu preto, lebo chromozóm má tvar ponožky. Dátum 21. marec má v sebe tiež symboliku, ľudia s touto chorobou majú o jeden 21. chromozóm naviac. Genetická porucha sa odborne nazýva trizómia 21. chromozómu.

Downov syndróm, čo to vlastne je? 

Downov syndróm patrí k najbežnejším chromozomálnym poruchám a je najčastejší z vrodených syndrómov. Vyskytuje sa v priemere u jedného zo 700 živonarodených detí. Toto postihnutie bolo pomenované po Longdonovi Downovi, ktorý popísal prvý toto ochorenie v roku 1866 a v roku 1959 Lejeune odhalil u ľudí s Downovým syndrómom nadpočetný chromozóm 21. 

Deti s Downovým syndrómom a ich výchova

Ako všetky iné deti, aj deti s týmto vrodeným ochorením majú lepšie i horšie vlastnosti. Milujú hudbutanec, maľovanie a rôzne činnosti v domácnosti. Deti s Downovým syndrómom majú svoje hranice, ktoré by rodičia i vychovávatelia mali poznať.

Pri výchove dieťaťa s Downovým syndrómom je vhodné využívať napodobovanie. Ak budú môct napodobovať pozitívne príklady, bude to pre ich dobro a naučia sa chovať sa v živote dobre. Ak im bude príkladom negatívne správanie, osvoja si ho a ich akceptácia v spoločnosti bude náročná. Na správanie dieťaťa Downovým syndrómom má tiež vplyv jeho závisí aj od jeho zdravotného stavu. Deti s týmto syndrómom treba učiť k samostatnosti, aby dokázali fungovať a spoznávali pravidlá fungovania spoločnosti.