Netolerujte sexuálne obťažovanie na pracovisku

Sexuálne obťažovanie na pracovisku.

Sexuálne obťažovanie je celosvetový problém, ktorý sa bohužiaľ deje čoraz častejšie. Na druhú stranu sa z tejto tabu témy stáva téma, ktorá sa medzi ľuďmi začína viac a viac rozoberať. Je to najmä vďaka ženám, ktoré nabrali odvahu a prehovorili o ich skúsenostiach. Pokiaľ sa to týka aj vás, netolerujte sexuálne obťažovanie na pracovisku a začnite o ňom hovoriť.

Sexuálne obťažovanie na pracovisku sa nemusí diať hneď od začiatku, práve naopak. Zvykne sa to vyvinúť z priateľského vzťahu, keď sa prekročia určité hranice a pre ženu začne byť veľmi nepríjemné pracovisko navštevovať a vykonávať v ňom prácu. O tom, že takéto správanie sa je v dnešnej dobe viac než nevhodné a neprípustné, spomínať asi nemusíme. 

Kedy sa jedná o sexuálne obťažovanie? 

Niekedy býva ťažké presne určiť, či sa o sexuálne obťažovanie jedná alebo nie. Každá žena má iné hranice a za sexuálne obťažovanie berie niečo iné. Niektoré ženy berú ako sexuálne obťažovanie mužské vtipy a narážky, iné nad týmto len mávnu rukou. Ide hlavne o to, čo každá žena ako sexuálne obťažovanie berie a aké správanie jej spôsobuje vnútorný nepokoj a stres. Každopádne, medzi sexuálne obťažovanie môžeme zaradiť už spomínané sexuálne vtipy, rôzne narážky, slizké pohľady, letmé dotyky, pozornosť, o ktorú ženy nestáli, neustále narúšanie osobnej zóny a iné.

Sexuálne obťažovanie na pracovisku.
Zdroj: www.freepik.com

Prečo ženy ignorujú sexuálne obťažovanie?

Medzi najčastejší dôvod patrí strach z následkov, najmä v prípade, že sa jedná o nadriadeného. Niektoré ženy majú aj strach, že by sa sexuálne obťažovanie pri vyšetrovaní nepotvrdilo. To by malo za následok zhoršené vzťahy na pracovisku, čím by trpeli ešte viac.

Ako sa brániť proti sexuálnemu obťažovaniu?

Najzákladnejším krokom je zásah dotyčnej osoby, ktorej sa sexuálne obťažovanie týka. Na začiatok môže pomôcť napríklad slovné upozornenie. Netreba sa báť nahlas a rázne povedať, že takéto správanie je nepríjemné a nežiadúce. Ak toto nepomôže, ďalším krokom je podanie sťažnosti. Osloviť môžete odbory a inšpektoráty práce, v tých extrémnych prípadoch je možné podať žalobu až na súd.

Sexuálne obťažovanie na pracovisku.
Zdroj: www.freepik.com

Právne možnosti a legislatíva na Slovensku

Slovensko má sexuálne obťažovanie právne podchytené a to napríklad v časti o ochrane dôstojnosti. Takisto sa môžete odvolať aj na občianske právo a antidiskriminačný zákon, ktorý hovorí o rovnakom zaobchádzaní, čiže rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. 

Či sa už sexuálne obťažovanie týka vás alebo vašej známej, je dôležité konať a netolerovať takéto správanie, ani v prípade, že sa jedná o nadriadeného. Ženy by sa nemali skrývať a už vôbec pociťovať krivdu, hanbu alebo pocity viny, že si za to môžu samé.

Čo i len jediná žena, ktorá má za sebou ľudí, čo pri nej stoja a podporujú ju v jej rozhodnutí vypovedať svoj príbeh, dokáže veci pohnúť tým správnym smerom. Dokáže byť inšpiratívnou pre mnoho ďalších žien, aby tak tiež urobili, pretože v tom nie sú samé.

„Po celom svete musíme šíriť správu, že nie je hanba prežiť sexuálne násilie. Hanbiť sa má agresor, ktorý ho spôsobil.“ ~Angelina Jolie~