Ktorá je najlepšia pôrodnica za rok 2018?

Výber pôrodnice nie je vôbec jednoduchá záležitosť. Najmä, ak ste ešte nerodili. Spoľahnete sa na hodnotenie mamičiek, ktoré už majú pôrod v tom-ktorom zariadení za sebou?

Ako sa hodnotilo?

Hodnotenie najlepších pôrodníc na Slovensku za rok 2018 realizoval Health Policy Institute (HPI). Najlepšie pôrodnice pritom vyberali mamičky spolu s odborníkmi. Spolu ohodnotili 53 pôrodníc po celom Slovensku. Mamičky hodnotili vo forme internetového hlasovania prostredníctvom aplikácie Sprievodca pôrodnicami na portáli Rodinka.sk. Zodpovedali pritom na otázky týkajúce sa služieb, personálu a materiálno-technického vybavenia jednotlivých pôrodníc. Druhé čiastkové hodnotenie poskytli experti zo Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti.

Náš tip: Buďte v dobrej kondícii aj počas tehotenstva. Vyskúšajte cvičenie pre tehuľky

Toto hodnotenie pôrodníc na Slovensku sa pravidelne realizuje už od roku 2011. Odvtedy sa do hodnotenia zapojil úctyhodný počet 25 000 mamičiek. Hodnotenie za rok 2018 sa realizovalo od augusta 2017 do konca mája 2018 a zúčastnilo sa ho 2944 mamičiek.

Čerstvo narodené bábätko s mamičkou - Wellness Magazín
[Natalia Deriabina] © 123RF.com

Podľa celkového hodnotenia sú najlepšie pôrodnice

  • Gynekologicko-pôrodnická nemocnica Sanatória Koch v Bratislave,
  • pôrodnica Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi,
  • pôrodnica Fakultnej nemocnice v Trenčíne,
  • pôrodnica Univerzitnej nemocnice v Martine.

A ako vyzeralo hodnotenie z pohľadu mamičiek a expertov v jednotlivých oblastiach Slovenska?

Stredné Slovensko

Na strednom Slovensku sú najlepšie hodnotené najmä 2 pôrodnice:

  • Pôrodnica Univerzitnej nemocnice v Martine. Toto zariadenie sa stalo nielen najlepšie hodnotenou pôrodnicou na Slovensku z hľadiska mamičiek, ale zároveň ju na prvé miesto umiestnili aj odborníci. Mamičky sa pozitívne vyjadrovali o takmer všetkých kritériách, najmä však o vybavení pôrodnice a práci novorodeneckého oddelenia.
  • Pôrodnica Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica. U expertov zabodovala na strednom Slovensku aj táto pôrodnica. Mamičky boli spokojné najmä s predpôrodnou prípravou a odbornosťou a podporou zdravotného personálu.

Východné Slovensko

V hodnotení pôrodníc na východnom Slovensku najlepšie obstáli:

  • Pôrodnica Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi. Je najlepšie hodnotenou pôrodnicou na východnom Slovensku z hľadiska mamičiek, ktoré pozitívne hodnotia predovšetkým podporu personálu po pôrode.
  • Pôrodnica Nemocnice A. Leňa Humenné. Je najlepšie hodnotenou pôrodnicou východného Slovenska z hľadiska expertov. Mamičky v nej ocenili hlavne s dodržiavaním intimity počas pôrodu, podporu a odbornosť zdravotníckeho personálu a vybavenie zariadenia.

Západné Slovensko

Západné Slovensko sa môže tiež pochváliť množstvom kvalitných pôrodníc, a to najmä:

  • Gynekologicko-pôrodnická nemocnica Sanatória Koch v Bratislave. Mamičky udelili na západnom Slovensku prvenstvo práve tejto pôrodnici, ktorým sa páčilo najmä vybavenie pôrodníckeho traktu a kontakt s bábätkom po narodení.
  • Pôrodnica Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Táto pôrodnica sa umiestnila na prvom mieste hodnotení expertov na západnom Slovensku. Mamičky oceňujú odbornosť zdravotného personálu a prvý kontakt s bábätkom.
Náš tip: Ako sa dostať po tehotenstve naspäť do formy

Mamičky boli celkovo najviac spokojné s odbornosťou zdravotníckeho personálu. Väčšie problémy podľa nich nie sú ani s umožnením prítomnosti sprevádzajúcej osoby či vybavením pôrodníckeho traktu. Najmenej spokojné boli naopak mamičky s prvým priložením bábätka v prvých dvoch hodinách po pôrode, s kvalitou predpôrodnej prípravy a s podporou dojčenia.

Ktorú pôrodnicu odporúčate vy?

Hodnotenie mamičiek je teda jednoznačné. Ktorá je najlepšia pôrodnica podľa vás a odporučili by ste ju ostatným mamičkám na základe vlastných skúseností? Hlasujte za svoju obľúbenú pôrodnicu.

Bratislavský kraj

Vyberte prosím niektorú z možností.

Univerzitnu00e1 nemocnica Bratislava - Antolsku00e1 (33.6%, 44 hlasov)
Univerzitnu00e1 nemocnica Bratislava - Ruu017einov (30.5%, 40 hlasov)
Gynekologicko-pu00f4rodnu00edcka nemocnica Koch, Bratislava (16.8%, 22 hlasov)
Univerzitnu00e1 nemocnica Bratislava - Kramu00e1re (10.7%, 14 hlasov)
Zatiau013e nemu00e1m sku00fasenosu0165 so u017eiadnou z tu00fdchto pu00f4rodnu00edc (8.4%, 11 hlasov)
Hlasovalo: 131

Trenčiansky kraj

Vyberte prosím niektorú z možností.

Fakultná nemocnica Trenčín (38.9%, 28 hlasov)
NsP Považská Bystrica (15.3%, 11 hlasov)
NsP Partizánske (13.9%, 10 hlasov)
NsP Prievidza, so sídlom v Bojniciach (9.7%, 7 hlasov)
Nemocnica s poliklinikou Myjava (8.3%, 6 hlasov)
Zatiaľ nemám skúsenosť so žiadnou z týchto pôrodníc (8.3%, 6 hlasov)
Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o., Bánovce nad Bebravou (5.6%, 4 hlasov)
Hlasovalo: 72

Trnavský kraj

Vyberte prosím niektorú z možností.

Fakultnu00e1 nemocnica Trnava (36.7%, 22 hlasov)
NsP Sv. Luku00e1u0161a Galanta (16.7%, 10 hlasov)
NsP Skalica (13.3%, 8 hlasov)
NsP Dunajsku00e1 Streda (11.7%, 7 hlasov)
Zatiau013e nemu00e1m sku00fasenosu0165 so u017eiadnou z tu00fdchto pu00f4rodnu00edc (11.7%, 7 hlasov)
Nemocnica A. Wintera, Pieu0161u0165any (10%, 6 hlasov)
Hlasovalo: 60

Nitriansky kraj

Vyberte prosím niektorú z možností.

FORLIFE n.o., Vu0161eobecnu00e1 Nemocnica Komu00e1rno (26.8%, 15 hlasov)
NsP Levice (19.6%, 11 hlasov)
FNsP Novu00e9 Zu00e1mky (19.6%, 11 hlasov)
Fakultnu00e1 nemocnica (12.5%, 7 hlasov)
Nemocnica s poliklinikami n.o. Prevu00e1dzka zdravotnu00edckeho zariadenia Topou013eu010dany (10.7%, 6 hlasov)
Zatiau013e nemu00e1m sku00fasenosu0165 so u017eiadnou z tu00fdchto pu00f4rodnu00edc (10.7%, 6 hlasov)
Hlasovalo: 56

Žilinský kraj

Vyberte prosím niektorú z možností.

Univerzitná nemocnica Martin (28.1%, 18 hlasov)
Kysucká NsP, Čadca (20.3%, 13 hlasov)
LNsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš (12.5%, 8 hlasov)
NsP Trstená (10.9%, 7 hlasov)
ÚVN SNP Ružomberok - FN (9.4%, 6 hlasov)
Zatiaľ nemám skúsenosť so žiadnou z týchto pôrodníc (7.8%, 5 hlasov)
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého, Dolný Kubín (6.3%, 4 hlasov)
FNsP Žilina (4.7%, 3 hlasov)
Hlasovalo: 64

Banskobystrický kraj

Vyberte prosím niektorú z možností.

Nemocnica Zvolen (28%, 14 hlasov)
FNsP F.D. Roosevelta Bansku00e1 Bystrica (20%, 10 hlasov)
Vu0161eobecnu00e1 nemocnica u017diar nad Hronom (14%, 7 hlasov)
Zatiau013e nemu00e1m sku00fasenosu0165 so u017eiadnou z tu00fdchto pu00f4rodnu00edc (12%, 6 hlasov)
NsP Brezno (12%, 6 hlasov)
Vu0161eobecnu00e1 nemocnica Rimavsku00e1 Sobota (8%, 4 hlasov)
Vu0161eobecnu00e1 nemocnica s poliklinikou n.o. Luu010denec (4%, 2 hlasov)
Nemocnica Bansku00e1 u0160tiavnica (2%, 1 hlasov)
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revu00faca (0%, 0 hlasov)
Hlasovalo: 50

Prešovský kraj

Vyberte prosím niektorú z možností.

u013dN Staru00e1 u013dubovu0148a (21.9%, 16 hlasov)
NsP Sv. Jakuba Bardejov (16.4%, 12 hlasov)
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidnu00edk, n.o. (15.1%, 11 hlasov)
Vranovsku00e1 nemocnica,n.o., Vranov nad Topu013eou (8.2%, 6 hlasov)
FNsP J.A. Reimana Preu0161ov - staru00e1 pu00f4rodnica (6.8%, 5 hlasov)
FNsP J.A. Reimana Preu0161ov - chirurgicku00fd monoblok (6.8%, 5 hlasov)
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Keu017emarku (6.8%, 5 hlasov)
Nemocnica A. Leu0148a Humennu00e9 (5.5%, 4 hlasov)
Nemocnica Poprad (4.1%, 3 hlasov)
Nemocnica Snina (4.1%, 3 hlasov)
Zatiau013e nemu00e1m sku00fasenosu0165 so u017eiadnou z tu00fdchto pu00f4rodnu00edc (4.1%, 3 hlasov)
Hlasovalo: 73

Košický kraj

Vyberte prosím niektorú z možností.

Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica (26%, 20 hlasov)
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves a.s. (19.5%, 15 hlasov)
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice - Rastislavova (15.6%, 12 hlasov)
Nemocnica Krompachy (15.6%, 12 hlasov)
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice - nová nemocnica (7.8%, 6 hlasov)
Zatiaľ nemám skúsenosť so žiadnou z týchto pôrodníc (6.5%, 5 hlasov)
NsP Trebišov (3.9%, 3 hlasov)
NsP sv. Barbory Rožňava (2.6%, 2 hlasov)
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. (1.3%, 1 hlasov)
NsP n.o. Kráľ. Chlmec (1.3%, 1 hlasov)
Hlasovalo: 77

Zdroj: https://www.modrykonik.sk/

Mohlo by sa vám páčiť