Vyskočená platnička (Hernia disku)

Vyskočená platnička (Hernia disku) – časť 2

Vyskočená platnička (Hernia disku) je označenie viacerých, vlastne vyslovene mnohých problémov s chrbticou. Konkrétne s jej jednotlivými dielikmi, tzv. stavcami. Resp. ešte presnejšie s výplňou medzi nimi, tzv. diskami.

Ako sa prejavuje hernia disku

Každú nedokonalosť zoradenia týchto diskov nazývame vyskočenou platničkou. Občas dochádza aj k vysunutiu samotného stavca chrbtice. Spravidla však problém spôsobí chybička pri spomínanom disku. Je ich v chrbtici dosť a nakoľko chrbtica samotná sa tiahne viac ako polovicou dĺžky (výšky) ľudského tela, vytvára široký priestor pre lokalizáciu bolesti. Od spodného okraja lebky až po horný okraj pozadia.

Najčastie prípady vyskočenej platničky

Chýb diskov medzi stavcami chrbtice existuje viacero typov. Disk môže byť „iba“ vytlačený do priestoru mimo tzv. miechových koreňov a vtedy nespôsobuje žiadne veľké problémy. Dokonca aj pri prasknutí disku a vytečení jeho obsahu môže niekedy prísť k absorbcii do organizmu a je po problémoch.
Častejšie však rôzne čiastočky a úlomky cestujú kade-tade po miestach, kde nemajú čo robiť – a práve vtedy spôsobujú bolesti. Niekedy dokonca „putovné“ a dotyčnému postihnutému nie je jasné, kde je vlastne koreň, zdroj problému…

Hernia disku
zdroj: 123RF

Ako sa označuje Hernia disku

Rôzne diagnózy vyskočenej platničky, rôzne ťažkosti, rôzne riešenia. Diagnózy vyskočených platničiek sa označujú systematicky podľa toho, medzi ktorými stavcami k chybe prišlo. Na Slovensku najrozšírenejšou diagnózou je „L5/S1“. Tá značí, že prišlo k vyklenutie medzi piatym bedrovým stavcom a prvým stavcom tvoriacim krížovú kosť („hernia disku L5/S1“). Prejavuje sa často poruchami citlivosti v oblasti vonkajšej strany stehna a predkolenia. Veľmi často tiež dochádza k vyklenutiu platničky medzi 4. a 5. bedrovým stavcom, čo označujeme herniou disku L4/L5.
Samozrejme, toto nie sú ani zďaleka jediné diagnózy, súvisiace s vyskočenými platničkami. Podrobnejšie rozoberieme ďalšie ich typy v nasledujúcich týždňoch.

Ako najlepšie diagnostikovať vyskočenú platničku

Zhoršeniu problémov s chrbticou predíde včasná a presná diagnostika. Najspoľahlivejšou a najkvalitnejšou formou diagnostiky chrbtice je magnetická rezonancia. Po celom Slovensku fungujú medicínske zariadenia, ktoré túto službu poskytujú. Medzi popredných prevádzkovateľov magnetickej rezonancie a príbuzných diagnostických metód patrí napr. akciová spoločnosť Pro Diagnostic Group s desiatimi pracoviskami na celom území republiky.

Nech už sú vaše problémy, vyplývajúce z vyskočenej platničky akékoľvek, nech vám spôsobujú čokoľvek a nech sú vaše plány na ich riešenie akékoľvek – dôležitým a najvhodnejším prvým krokom je presné vedomie a popísanie problému.

V niektorom z budúcich článkov prinesieme naše odporúčania.

Ako vyliečiť vyskočenú platničku

Ako neprepadnúť panike, neustúpiť či nerezignovať. Ale liečiť a hlavne vyliečiť chrbticu, ktorá je jedným z najdôležitejších a tiež jedným z nosných pilierov nie iba nášho tela, ale hlavne zdravia.

Sa dozviete v budúcich článkoch.

Vyskočená platnička totiž vo vzácnych prípadoch nemusí vôbec bolieť ani nijako inak sa navonok prejaviť. Málokedy však problém s medzistavcovým diskom zmizne sám od seba – i keď aj to sa údajne stáva. Tvrdí to vo viacerých svojich článkoch na internete napr. dipl. fyzioterapeut Jana Lukačovičová.

Vyskočená platnička (Hernia disku) – časť 2

Vyskočená platnička (Hernia disku) – časť 3

Vyskočená platnička (Hernia disku) – časť 4