FIT PAIN FREE – efektívne izolované cvičenia na svalové dysbalancie

FIT PAIN FREE – efektívne izolované cvičenia na svalové dysbalancie

Zdravé držanie tela a život bez bolesti

Svalové dysbalancie dokážu potrápiť mnohých z nás. Ako sa im vyhnúť či ako ich liečiť? Ako nastaviť správne držanie tela a zlepšiť výkonnosť u športovcov? To nám zodpovedala fyzioterapeutka Mgr. Bc. Patrícia Hamříková-Kuhloffelová.

Čo sú to vlastne svalové dysbalancie?

Pri každom pohybe tela zapájame niekoľko svalových skupín. Aby bol pohyb vykonaný správne fyziologicky, potrebujeme, aby každý jednotlivý sval a zároveň celé skupiny svalov pracovali správne. Svalové skupiny musia pracovať v rovnováhe a vykonávať pohyb funkčne. Ak sa rovnováha poruší, vznikne tzv. svalová dysbalancia (nerovnováha), ktorá negatívne pôsobí na svaly, ale aj na naše kosti a kĺby a v konečnom dôsledku ovplyvňuje pohyby tela. Osvojíme si tzv. nesprávne pohybové stereotypy, čo môže mať rôzne následky (posun stavca, platničky, atď).

Príčiny svalových dysbalancií

Svalové dysbalancie vznikajú z rôznych príčin. Najznámejšou príčinou je „sedavý“ spôsob života, ktorý momentálne prevláda. To znamená, že počas dňa viac využívame tzv. posturálne svaly (svaly zabezpečujúce držanie tela – posturu) a málo zapájame svaly fázické (svaly, pomocou ktorých vykonávame určitý pohyb). A tu vzniká nerovnováha – posturálne svaly sa preťažujú a fázické svaly oslabujú. Že máme slabé fázické svaly zistíme veľmi rýchlo – napr. máme problém vybehnúť niekoľko schodov alebo dobehnúť na zastávku, aby sme stihli autobus. Na druhej strane cítime zvýšené napätie až bolesť v posturálnych svaloch (napr. ramená, drieková oblasť).

Na druhej strane príčinou môže byť tiež neprimeraná fyzická záťaž, kedy telo nemá časový priestor na regeneráciu. V športe sa často zabúda na uvoľňovanie svalov po tréningu a regeneráciu. Ďalší dôvod je jednostranná záťaž (napr. práca za pásom, kde niekoľko hodín robíme ten istý pohyb, práca za počítačom) alebo jednostranná športová aktivita – tenis. V obidvoch prípadoch zapájame niekoľko hodín tie isté svalové skupiny na jednej strane tela, pričom druhá strana tela má minimálny pohyb.

Cvik na svalové dysbalancie v podaní Hanky Toufarovej – FIT PAIN FREE
zdroj: FitPainFree.com

Nesmieme zabúdať aj na fascie, ktoré sú súčasťou svalov a výrazne ich ovplyvňujú. Fascie reagujú rovnako ako svaly na rôzne záťaže. Menia svoje napätie, a tým pôsobia na svaly, ale aj na vnútorné orgány. V neposlednej rade sú to práve vnútorné orgány, ktoré môžu spôsobiť svalové disbalancie. Keď je orgán chorý, reagujú na túto zmenu fascie a nervový systém. Na fasciálny a nervový systém reagujú svaly tak, že zmenia svoje napätie.

Následky svalových dysbalancií

Následky sú veľmi individuálne a zohrávajú tu úlohu rôzne faktory. Vo všeobecnosti následkom svalových disbalancií vznikajú poranenia pri športe, alebo pri jednorázovej fyzickej aktivite, na ktorú nie je telo pripravené. Svaly sú náchylnejšie k rôznym zraneniam, môže prísť až k vykĺbeniu niektorého kĺbu alebo zlomenine.

Pri nedostatočnej pohybovej aktivite trpia naše vnútorné orgány, dochádza k spomaleniu krvného aj lymfatického obehu, čo má za následok oslabenie imunity, prílišnú kardiovaskulárnu záťaž, atď.

Preventívne opatrenia

Najdôležitejším preventívnym opatrením je zabezpečiť pre svoje telo dostatok pohybu, vyváženú stravu a relax. Každého z vás baví niečo iné, preto by sme sa mali venovať športu alebo pohybovej aktivite, ktorá vyhovuje vám a nie preto, že sa to páči kamarátke alebo je to práve trendy. Psychické nastavenie zohráva tiež veľmi dôležitú úlohu. Ak je to možné, zaraďte do denného režimu jednoduché cviky. Ak si nie ste istí, či cvičíte správne, odporúčam poradiť sa s fyzioterapeutom. Určite by sa nemal tento problém riešiť v posilňovni bez kontroly skúseného trénera.

Náš tip: Osobná trénerka nám radí, ako byť fit.

Ako možno odstrániť svalové dysbalancie?

Najlepšia je samozrejme prevencia, čiže dopriať si dostatok pohybu počas dňa a venovať sa aj svalovým skupinám, ktoré málo zapájame. V dnešnej dobe je dostupná široká ponuka rôznych športov a pohybových aktivít. Tiež sú dostupné rôzne pomôcky, ako flexi bar, roller,… Niekedy stačí tenisová loptička, pomocou ktorej si môžete rozmasírovať a uvoľniť stuhnutý sval. Určite nie je na mieste vyhovárať sa na nedostatok času ani prostriedkov. Naše telo je to najcennejšie, čo máme a len keď sa oň staráme, bude nám dobre fungovať.

Cviky na svalové dysbalancie v podaní Hanky Toufarovej a Hany Toufarovej – FIT PAIN FREE
zdroj: FitPainFree.com

Cvičebný program FIT PAIN FREE

FIT PAIN FREE je unikátna a jedinečná metóda izolovaných cvičení. Je to cvičenie s 20 ročnou tradíciou, ktoré má v USA 94% mieru úspešnosti v boji proti bolesti. Pozerá sa na telo ako na celok a hľadá príčiny bolestí. Obsahuje vyše 400 cvikov, ktoré učia svaly pracovať izolovane, a tým sa ostatné svaly nepreťažujú.

Zameriava sa na jednotlivé svaly tak, aby každý sval jednotlivo dobre pracoval, a tým zabezpečil správne vykonanie pohybu. Pokiaľ je každý sval správne posilnený a pretiahnutý, nezaťažuje ostatné svaly a ani kĺby. Pomocou tejto metódy sa naučíte správne používať všetky svaly, čím prichádza k rýchlej úľave od bolesti a odstránení nesprávnych pohybových stereotypov.

Na Slovensku je to ešte stále neznáme cvičenie na rozdiel od našich českých susedov. Tam už sa cvičenie etabluje a má výborné výsledky. Základy metódy doniesla práve do Čiech kolegyňa Patrície Hamříkovej-Kuhloffelovej PaeDr. Hana Toufarová, ktorá sa metódu učí od Líby Plačkovej (Češka žijúca v USA).

Ako nastaviť správne držanie tela?

Správne držanie tela si nastavujeme už v prvých mesiacoch života v rámci psychomotorického vývoja. Je veľmi dôležité, aby dieťa prešlo všetkými fázami vývoja (otáčanie, sedenie, lozenie po štyroch, vertikalizácia), pretože v každej tejto fáze sa aktivujú určité svalové skupiny. Ak sa niektorá fáza vynechá, môže prísť v dospelosti k rôznym pohybovým poruchám.

Ďalším dôležitým obdobím je obdobie puberty, kedy deti často rýchlo rastú, prechádzajú hormonálnymi zmenami (aj tie súvisia s pohybovým systémom), či už majú nesprávne pohybové stereotypy. Treba čo najskôr podchytiť vznikajúce patológie návštevou fyzioterapeuta. V dospelosti je nevyhnutný dostatok pohybu, správne nastavené pracovné prostredie (výška stola, dobrá stolička, počítač v úrovni očí,..), výživa aj relax. A samozrejme veľmi vhodným cvičením je práve FIT PAIN FREE.

Náš tip: Neviete si rady? Fyzioterapeut vám odpovie.

Ako možno zlepšiť výkonnosť u športovcov?

Čo sa týka športovcov, tu je veľmi dôležité zabezpečiť práve svalovú rovnováhu. V závislosti od druhu športu dbať na kompenzačné cvičenia, prípadne spolupracovať s fyzioterapeutom. Hlavne u malých detí, ktoré začínajú športovať. Nie každé dieťa sa hodí na ktorýkoľvek šport. Máme určité anatomické predispozície, ktoré by sme mali u detí rešpektovať a nenútiť ich robiť šport, na ktorý nemajú predpoklady. Opäť odporúčam aj cvičenie FIT PAIN FREE pre jeho komplexnosť. Pomocou jednotlivých cvikov sa odstránia u športovca dysfunkcie, a tým sa predchádza zraneniam a výrazne sa zlepšuje výkon.