Dyslexia či dysgrafia u detí? Netrestajte ich neprávom

Dyslexia a dysgrafia u detí. Netrestajte ich neprávom

Venujete svojmu dieťaťu v školskom veku dostatok času pri učení a ono má stále problém naučiť sa čítať a písať? Nekarhajte ho za to, že je lenivé a neschopné a určite ho za to netrestajte, možno totiž práve vaše dieťa trpí poruchami zvanými dyslexiadysgrafia, ktoré spomínanými postupmi nenapravíte. Odborníci sa týmito poruchami zaoberajú už sto rokov, takže o nich máme omnoho väčšie poznatky ako v minulosti a môžeme k ním pristupovať efektívnejšie.

Čo tieto poruchy znamenajú?

Dyslexia je jednoducho definované – vývinová porucha osvojovania si čítania, dysgrafia je špecifickou poruchou grafického prejavu, čiže písania. Dyslexiu môžeme charakterizovať aj ako zníženú schopnosť naučiť sa správne čítať a postihuje tiež rýchlosť čítania. Tieto typy špecifických porúch sa vyskytujú často spoločne a vzájomne  sa podmieňujú.

Dyslektik nedokáže čítať text správne a ani prečítanému textu nerozumie, nedokáže pochopiť ani jednoduché prečítané pokyny. Zamieňa písmená v slovách i slová vo vetách. V niektorých prípadoch mu robí problém čítať prirodzene zľava doprava a nedokáže sa orientovať na stránke ani v riadku. Nevie sledovať čítaný text očami a teda ani nadviazať na čítaný text po spolužiakoch po vyvolaní. Čítané slová zväčša slabikuje alebo si najprv dlho slovo číta najprv potichu a potom ho vysloví nahlas. Ďalej má dieťa problém rozložiť slovo na hlásky či slabiky a zamieňa si podobné slová. Nerozozná prvé a posledné písmeno slova, má ťažkosti v poznávaní jednotlivých písmen a zamieňa si písmenká podobných tvarov.

Učenie sa s deťmi
zdroj: 123RF

Dysgrafia vzniká poruchou jemnej motoriky ale niekedy aj v kombinácii s poruchou hrubej motoriky. Môže sa vyskytnúť aj vtedy, ak nútite ľaváka písať pravou rukou. Dysgrafiu spoznáte u svojho dieťaťa tak, že jeho písmo je kostrbaté, hranaté a často nečitateľné. Každé písmeno má odlišnú veľkosť a sklon. Dieťa si ťažko pamätá a napodobňuje tvary písmen.

Časté je nedopísanie slova dokonca alebo vynechanie písmen. V písme sa vyskytujú škrtance, machule prepisovanie nesprávnych písmen za správne a prečiarkovanie. Problémom pre dieťa je aj písať do riadka a zľava doprava. Vynecháva a mýli si niektoré písmená, predovšetkým b – d, p – q, m – n. Často nevie správne držať pero v ruke, tlačí ním na papier a nedokáže pri písaní robiť rukou plynulé pohyby a narušená je i koordinácia očí pri písaní. Odlišná je aj poloha disgrafika a jeho držanie tela počas písania, odsúva sa od stola alebo je pri ňom naopak až príliš blízko alebo si nepridržiava zošit druhou rukou. Takéto prejavy si môže všimnúť aj človek, ktorý nie je odborníkom na danú oblasť.

Ako si s tým poradiť?

Ak ste podobné prejavy zbadali u svojho dieťaťa, v prvom rade sa ubezpečte, či sú vaše podozrenia naozaj oprávnené a objednajte dieťa k odborníkovi, ktorý ho vyšetrí a skutočne mu tieto poruchy diagnostikuje. Niektoré detičky sa učia pomalšie aj bez vývinových porúch, preto sa treba ubezpečiť u odborníka. Na liečbu či zlepšenie stavu neexistujú žiadne tabletky. Ak odborník zistí, že dieťa trpí dyslexiou alebo dysgrafiou, je nutné začať k dieťaťu pristupovať špeciálne. Samozrejme, psychológ vám poradí a budete ho s dieťaťom pravidelne navštevovať a konzultovať s ním.

Rady od lekára
zdroj: 123RF

V oboch prípadoch sa je potrebné s týmto problémom oboznámiť sociálne prostredie, v ktorom sa dieťa nachádza, či už je to škola alebo rodina, aby na dieťa nebol vyvíjaný nátlak. Stres môže tieto poruchy ešte viac zhoršiť. Dieťaťu sa treba venovať počas domácej prípravy, pri čítaní tolerujte aj slabikovanie, pokiaľ sa dieťa nemýli v písmenkách. Chváľte ho aj za malé úspechy. V láskyplnom prostredí, kde nájde pochopenie a motiváciu na seba pokroky určite nenechajú dlho čakať.

Čo odporúčame

Dyslektikom odporúčame, napríklad čítacie okienko, čo je v podstate pomôcka na čítanie vystrihnutá z papiera, ktorá spočíva v ťahaní a postupnom odkrývaní alebo zakrývaní textu a existujú mnohé iné metódy, ktoré dieťaťu hravou formou pomôžu pri učení. Môžete, napríklad rozstrihať papieriky so slovami alebo vetami a dieťa ich bude spájať.

Pri problémoch s písaním zas treba u dieťaťa rozvíjať jemnú motoriku, navliekať s ním korálky, modelovať z plastelíny alebo ho učiť k rôznym ručným prácam. Takisto je dôležité pracovať aj s hrubou motorikou, napríklad obkresľovaním veľkých písmen, kreslením oválov, klbiek, horných a spodných oblúkov, vlnoviek a rovných čiar. Učte detičky správne držať pero a ceruzku a správne sedieť pri písaní. Dysgrafikom pomáhajú i uvoľňovacie cviky. Pri týchto cvičeniach je veľmi dôležité, aby boli aplikované pravidelne a najlepšie pred písaním.

Nikdy svoje dieťa nevystavujte posmechu, ktorý by mohol poznačiť jeho sebavedomie. Deti sa vtedy zvyknú uzavrieť do seba, čo môže priniesť skôr komplikácie než úspechy. Ak budete svoje dieťa usmerňovať a za všetko ho oceňovať, budete vidieť pokroky. Docieľte to, aby tento problém videlo dieťa ako ponuku stať sa výnimočným a omnoho silnejším a odhodlanejším človekom. Keď sa totiž naučí preskakovať tieto prekážky, lepšie prekoná ďalšie prichádzajúce v jeho živote a len tak sa nevzdá.