Deň slnečníc – Svetový deň sklerózy multiplex

Viete o tom, že dnes si pripomíname Deň slnečníc? Nie, nejde o žiadny článok pre záhradkárov. Deň slnečníc, inak nazvaný i Svetový deň sklerózy multiplex, zaviedla Medzinárodná federácia sklerózy multiplex a jej členovia v roku 2009. Pripomíname si ho vždy v poslednú májovú stredu. Tento rok pripadla posledná májová streda na 30. mája.

Medzinárodný deň sklerózy multiplex je jedinou celosvetovou informačnou kampaňou o tejto chorobe. Každoročne pri tejto príležitosti poskytujú hnutia sklerózy multiplex verejnosti informácie a zvyšujú povedomie o tom, ako táto choroba ovplyvňuje životy viac ako dvoch miliónov ľudí na celkom svete a Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším výskytom sklerózy multiplex, preto sme sa vám o nej rozhodli napísať i my.

Prečo slnečnica?

Práve slnečnica vo svojom význame ako rastlina v sebe ukrýva symboly, ktoré charakterizujú ľudí so sklerózou multiplex – užitočné jadierka slnečnice predstavujú jednotlivcov, pretože každý je jedinečný vo svojom boji so zákernou chorobou, lístky slnečníc pripomínajú zoskupenia v kluboch a celý kvet znázorňuje veľký zväz sklerózy multiplex, teda všetkých členov zväzu spoločne. Stonka je zdravá populácia, o ktorú sa potrebujú ľudia so sklerózou multiplex oprieť a listy na stonkách znázorňujú podávané pomocné ruky. Zatvorené, sklopené hlávky nočných slnečníc znamenajú problémy prichádzajúce so sklerózou multiplex.

Každé ráno otáča slnečnica hlávku za slnkom, ide v ústrety novej nádeji, tak ako pacienti s touto vážnou diagnózou. Aby slnečnica mala veľa užitočných semienok potrebuje kvalitnú pôdu a dobrú starostlivosť. Aby narástla pekná vysoká musí byť jej stonka pevná, musí byť jej oporou. Tak isto aj ľudia so sklerózou multiplex potrebujú oporu, aby mohli kráčať životom ako otvorená slnečnica, ktorá stojí na pevnej vysokej stonke obsypanej množstvom listov, ktoré jej poskytujú dostatočnú oporu, aby sa nezlomila, keď zafúka vietor.

Čo je to skleróza multiplex?

Skleróza multiplex je chronické zápalové ochorenie nervového systému, ktoré napáda mozog, miechu aj zrak. Ide o autoimunitné ochorenie, čo znamená, že imunitný systém napadne vlastný nervový systém tak, že útočí na myelín. Myelín je liboproteín, ktorý tvorí obaly okolo výbežkov nervových buniek a je jednou zo základných zložiek bielej hmoty mozgu a miechy. Zodpovedný je najmä za zrýchlenie prenosu impulzov medzi mozgom, miechou a ostatnými časťami tela. Za normálnych okolností organizmus tento myelínový obal opraví, ale keďže pri skleróze multiplex prichádza k zápalom opakovane a na rovnakých miestach, v mozgovom tkanive sa začnú vytvárať jazvy a tie prekážajú pri prenose nervových vzruchov.

Vozíčkar v nemocnici skleróza multiplex
Aj vy môžete pomôcť ľudom so sklerózou multiplex.

Aké sú príčiny vzniku sklerózy multiplex?

Príčiny vzniku tohto ochorenia dodnes nie sú známe a nie je možné sa z neho ani celkom vyliečiť. Ak sa ale včas diagnostikuje, dá sa úspešne potláčať. Odborníci tvrdia, že jednou z príčin vzniku býva prekonanie ťažkého vírusového ochorenia či naštartovanie autoimunitných procesov. Vznik môže byť zapríčinený aj stresom, nedostatkom vitamínu D, fajčením, vplyvom životného prostredia, poruchami imunity a svoju úlohu v ňom najpravdepodobnejšie zohráva aj genetika. V niektorých geografických šírkach sa totiž vyskytuje častejšie ako v iných, väčší výskyt je napríklad v Európe ako v Južnej Afrike či Severnej Amerike. Choroba sa zvyčajne prejavuje u mladých ľudí vo veku 20 až 40 rokov. Štatisticky dvakrát častejšie u žien ako u mužov.

Najčastejšie príznaky sklerózy multiplex

Prejavy tohto ochorenia sú u každého odlišné a majú rôzny priebeh. Najčastejšie sa príznaky prejavujú týždeň alebo pár dní súvisle za sebou, následne ustúpia a majú tendenciu sa vrátiť zas o rok alebo o dva. Medzi príznaky patrí:

  • Poruchy zraku, časté je dvojité videnie, zápal očného nervu a tzv. tiky v očiach.
  • Ochrnutie lícneho nervu.
  • Poruchy citlivosti kože
  • Pálenie, mravčenie a brnenie v končatinách a ich slabosť.
Držiace sa ruky
Pre ľudí s ochorením je potrebná opora hlavne od blízkych.
  • Neistota pri chôdzi, strata rovnováhy, závrat, zhoršené prehĺtanie.
  • Motorický problém reči – slabá artikulácia slov či príliš hlasná alebo príliš tichá reč.
  • Únava, celková slabosť.
  • Problémy s močením, časté chodenie na záchod, nedostatočné vyprázdňovanie, či inkontinencia a časté močové infekcie.
  • U mužov sa vyskytujú problémy s erekciou.
  • Psychické problémy – problémy so sústredením, zabúdanie na bežné veci, depresie, zmeny nálad, úzkostné poruchy a neurózy.

Kde hľadať pomoc a akým spôsobom prebieha liečba?

Ak ste na sebe, alebo na svojich blízkych postrehli niektoré z príznakov a doteraz ste si tieto prejavy nevedeli vysvetliť, môžete sa o svojich pochybnostiach presvedčiť u špecialistov. Na Slovensku sa nachádza osem centier sklerózy multiplex na neurologických oddeleniach nemocníc, kde vám urobia potrebné vyšetrenia. Tieto centrá sa nachádzajú, napríklad v Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici a v Martine. Vzhľadom na to, že prejavy sú veľmi rozsiahle, musí pacient absolvovať viacero vyšetrení, kým sa určí, že ide o toto ochorenie. Okrem dôkladnej anamnézy by mal absolvovať neurologické vyšetrenie, magnetickú rezonanciu a rozbor mozgomiešeneho moku.

Ako sme už vyššie spomínali, sklerózu multiplex nie je možné úplne vyliečiť, iba potlačiť, spomaliť proces a zmierniť príznaky. V liečbe sa uplatňuje tak farmakologický spôsob liečby, ako aj nefarmakologická liečba ako napríklad fyzioterapia či logopédia, zmena životosprávy a mnoho ďalších postupov, ktoré sa ku vám pri zvýšenom záujme o informácie ohľadom sklerózy multiplex určite dostavia.

V dnešnej dobe neustálych pokrokov majú pacienti k dispozícii oveľa viac možností, ako sa nenechať zlomiť touto chorobou a viesť plnohodnotný život. Polovicou úspechu je pozitívny prístup, snaha o zmenu a stopercentné nasadenie. Kto sa nevzdáva, nemôže byť porazeným, iba hrdinom.

Mohlo by sa vám páčiť