Čo vám naznačuje tŕpnutie končatín?

Pocit mravčenia, pichania, brnenia, odborne nazývaný parestézia, je senzitívny príznak. Môže sa prejavovať na horných a dolných končatinách, prstoch alebo na tvári. Spôsobujú ho viaceré chorobné stavy. Útlak nervov je najčastejšou príčinou, ktorá spôsobuje tŕpnutie rúk a nôh. Na prvom mieste stoja úžinové syndrómy, druhou príčinou tŕpnutia horných končatín je útlak nervov v krčnej chrbtici. Okrem útlaku nervov sa môžu za tŕpnutím končatín skrývať aj závažnejšie ochorenia, ako napr. ischias, infarkt, cievna mozgová príhoda, diabetes, fibromyalgia, skleróza multiplex alebo tumor.

Náš tip: Prečítajte si sériu čánkov o problémoch s vyskočenou platničkou (herniou disku).

Najčastejšie príčiny tŕpnutia končatín

Úžinový syndróm

Dochádza k útlaku nervu v zúžených miestach, tzv. tuneloch, kde nerv prechádza v tesnej blízkosti kosti alebo väzivového tkaniva. Vplyvom dlhodobého preťaženia dochádza k dráždeniu nervu, jeho stláčaniu a následnému zníženému prekrvovaniu.
Útlak nervu sa prejavuje parestéziou, znížením citlivosti alebo nepríjemným pocitom v určitej polohe končatiny, alebo pri konkrétnej činnosti. Pri ignorovaní týchto príznakov môže dôjsť až k nezvratnému poškodeniu nervu.

  • Syndróm karpálneho tunela

Najčastejší úžinový syndróm. Postihuje ruky a ide o útlak stredného nervu v oblasti zápästia. Spôsobuje ho opakované nadmerné zaťažovanie ruky, vibrácie alebo častá neprirodzená poloha horných končatín. Preto syndrómom karpálneho tunela trpia ľudia manuálne pracujúci napr. na stavbách, ale spôsobovať ho môže aj kancelárska práca pri počítači či hra na klavíri.

  • Syndróm Guyonovho tunela

Býva pri ňom poškodený lakťový nerv. Pri jeho útlaku sa znižuje citlivosť polovice dlane na malíčkovej strane, oslabujú sa prsty a úchop, nie je možné udržať ruku zovretú v päsť.

  • Syndróm tarzálneho tunela

Tarzálny tunel sa nachádza v členku. Útlak nervu v tejto oblasti sa prejavuje tŕpnutím nohy, pocitmi pálenia alebo štípania, bolesťou vystreľujúcou do členku, päty alebo chodidla.

  • Syndróm nervus cutaneus femorislateralis

Latinský názov pre vonkajší kožný stehenný nerv. K poškodzovaniu môže dochádzať tesným oblečením a prejavuje sa bodavou alebo pálivou bolesťou prednej a bočnej strany stehna. V horších prípadoch dochádza až k necitlivosti v tejto oblasti.

tŕpnutie nôh vás môže zastihnúť napríklad aj pri každodených aktivitách, akou je aj nakupovanie
zdroj: 123RF

Pozor! Ak je tŕpnutie dlhodobé a neprechádza ani pri poctivej prevencii, je neodkladné vyhľadať lekára. Ak sa k tŕpnutiu pridáva aj tŕpnutie tváre, tlak v hrudníku, nevoľnosť, závrate alebo rôzne typy bolestí, môže ísť o niektoré oveľa závažnejšie ochorenia. Nižšie uvádzame iba niektoré z nich.

Tŕpnutie nôh a ischias

Ischias je zápal sedacieho svalu, ktorý sa prejavuje tŕpnutím nôh, mravčením a brnením.  Pri dlhodobom sedení sa bolesť stupňuje.

Infarkt a cievna mozgová príhoda

Bolesť vystreľujúca do ľavého ramena alebo prstov ľavej ruky môže naznačovať infarkt. Ďalšími príznakmi sú závrate, nevoľnosť, vracanie, dýchavičnosť, tlak v hrudníku, v krku, v oblasti čeľuste, medzi lopatkami.
Pri cievnej mozgovej príhode tŕpne jedna strana – horná alebo dolná končatina, polovica tváre. Dochádza k neschopnosti usmiať sa celými ústami, pri vážnejších stavoch aj k strate schopnosti artikulácie.
Bezodkladne volať rýchlu zdravotnú pomoc! Ide skutočne o minúty, ktoré vám môžu zachrániť život.

Diabetes

Medzi prejavy diabetickej neuropatie patrí aj tŕpnutie končatín. Príčinou je odumieranie ciev, ktoré zásobujú končatiny krvou. Pri zhoršovaní stavu môže dochádzať až k úplnému znecitliveniu.

Fibromyalgia

Takýto názov nesie ochorenie spôsobené zmenami v niektorých chemických látkach v mozgu a nervovom systéme. K mnohým jeho príznakom patrí aj tŕpnutie končatín, okrem toho bolesti hlavy, svalov a kĺbov, problémy s pamäťou a únava.

Skleróza multiplex

Tŕpnutie končatín spojené s niektorým s ďalších symptómov, ako sú problémy so zrakom, závrate, zvracanie, tŕpnutie aj v iných častiach tela, problémy s rovnováhou a koordináciou, bolesť v oblasti tváre, môžu byť prejavom sklerózy multiplex.
Tŕpnutie a brnenie môžu po nejakom čase odznieť a človek ich nesprávne priradí k problémom s chrbticou. Preto je dôležité neprehliadať všetky ďalšie príznaky. Jedinou účinnou diagnostikou sklerózy multiplex je magnetická rezonancia mozgu a miechy.

Tumor

Tŕpnutie končatín či mravčenie v končatinách často len na jednej strane tela, závraty, pocit neistoty pri chôdzi môžu okrem iných príčin signalizovať aj nádor na mozgu alebo metastázy v iných oblastiach.

Prevencia a liečba úžinových syndrómov

Ak nejde o závažné stavy, pomôže pri tŕpnutí končatín vhodná prevencia. Pri namáhavých činnostiach sa odporúča končatiny nepreťažovať, pravidelne oddychovať. Aj krátka prestávka s rozhýbaním svalstva ramien, zápästia a krčnej chrbtice môže mať veľký ozdravný účinok. Vyložte si nohy. Večer striedavo aplikujte na dolné končatiny chlad a teplo. Doprajte končatinám masáž – postačí aj krátka, ktorá zvýši prekrvenie.

Nenoste príliš tesné oblečenie

Pri syndróme karpálneho tunela používajte zápästné pásy, aké nosia vzpierači, administratívnym pracovníkom sa odporúča využívať ergonomické pomôcky, ako napr. anatomicky tvarovanú podložku pod zápästie, taktiež vhodnú stoličku, ktorá zabezpečuje pohodlnú polohu horných aj dolných končatín.

Pri akomkoľvek tŕpnutí končatín určite zbystrite pozornosť a v prípade, že ani vyššie spomenuté opatrenia nepomôžu a od tŕpnutia neuľavia, určite vyhľadajte lekára.

Mohlo by sa vám páčiť