Ako správne podať prvú pomoc?

group-diverse-people-cpr-training-class_53876-31182

Keď sa povie kurz prvej pomoci, takmer každého zachváti panika spojená s nepríjemnými situáciami, kedy je potrebné niekomu zachraňovať život. Nie každý pravidlá prvej pomoci pozná, no je potrebné vedieť, že tieto pravidlá sú také jednoduché, že ľudia, ktorí ich nevedia si škodia viac tým, že ju vôbec neposkytnú, než aby ju poskytli aj s menšími chybičkami. 

Čo musí vedieť osoba, ktorá ide poskytovať prvú pomoc?

Prvá pomoc je súbor jednoduchých úkonov, ktoré sú predpokladom k úspešnosti následného lekárskeho ošetrenia. Každá osoba, ktorá sa rozhodne podať prvú pomoc, musí vedieť zhodnotiť situáciu tak, aby neohrozila aj svoj vlastný život. Takisto je potrebné zistiť príznaky úrazu, popr. ochorenia a k tomu poskytnúť adekvátnu prvú pomoc. Nakoniec je potrebné privolať špecializovanú pomoc. Pokiaľ má osoba viac poranení alebo je zraneno viacero osôb, je potrebné riešiť najprv tie, ktoré priamo ohrozujú život a až po poskytnutí pomoci riešiť ďalšie poranenia. 

Zásady správneho poskytovania informácií pri volaní na číslo 112

Ako prvé je potrebné zdeliť, čo sa stalo, čiže o aký druh udalosti sa jedná a aké jednotky a prostriedky je potrebné na miesto činu vyslať. Ako druhé je potrebné informovať, kde sa to stalo – popísať objekty, obec, lokalitu, okres, kraj, pretože čím konkrétnejšie informácie poskytnete, tým lepšie vás záchranné jednotky nájdu. Tretí krok spočíva vo vysvetlení okolností, čiže komu sa to stalo, koľko ľudí je zranených, aké je poškodenie majetku a či sa jedná o ohrozenie životného prostredia. Po štvrté je potrebné udať kedy sa to stalo, čiže dátum a čas. Nakoniec môžete poskytnúť dodatočné informácie, čiže uviesť vaše informácie ako volajúceho, ako aj uvedenie vášho telefónneho čísla pre prípadné spätné zavolanie. 

Freepik.com

Ako na vyšetrenie poraneného?

V prvom rade je potrebné skontrolovať vedomie poraneného. Je dôležité zistiť, či reaguje na oslovenie, mierne zatrasenie, poprípade uštipnutie. Ďalej kontrolujeme dýchanie tým, že sa nad poraneného nakloníme a počúvame, či jeho dych počuť alebo nie, a kontrolujeme aj to, či dýchanie cítime a sú viditeľné dýchacie pohyby. Ak tieto aspekty nevidím, jedná sa o zástavu dýchania. V tom prípade treba hneď začať s resuscitáciou poraneného. 

Pokiaľ je dýchanie pozastavené, je potrebné spriechodniť, uvoľniť dýchacie cesty, čo je možné docieliť aj záklonom hlavy a tzv. manévrom „prst-brada“ (hlavu zakloníme a bradu podopierame prstami našej ruky). Pokiaľ by pre vás bolo ohrozením poskytnúť záchranné dýchanie z pľúc do pľúc, nie je potrebné ho vykonávať. Následne sa zameriame na stlačenie hrudníka známe ako masáž srdca. Ak sa jedná o dospelého, toto miesto sa nachádza v strede hrudnej kosti na úrovni prsných bradaviek. Frekvencia stláčania je 100-120 min v hĺbke 5-6 centimetrov. Ak sa jedná o dieťa, toto miesto sa nachádza v spojnici medzi prsnými bradavky a 1 centimeter pod týmto miesto (dolná tretina hrudnej kosti). Použiť treba 2 prsty, alebo dlaň jednej, poprípade oboch rúk, čo ale závisí od veľkosti dieťaťa. Začína sa 5 úvodnými vdychmi a ak dýchanie naďalej nie je prítomné, pokračujte s 30 stlačeniami a 2 vdychmi u všetkých detí. Netreba zabúdať, že samotná masáž srdca bez dýchania je život zachraňujúci úkon. 

Zastavenie závažného krvácania, tzv. pravidlo 5Z

Pri závažnom krvácaní je potrebné poskytnúť správnu starostlivosť, aby človek nevykrvácal. V prvom rade je potrebné zistiť o aké krvácanie a na akom mieste sa jedná. Druhý krok je, aby ste ranu zatlačili a vytvorili tlakový obväz. Ak rana bude naďalej krvácať, je potrebné ju znova prekryť. Pokiaľ v rane nájdete nejaký cudzí predmet, nevyberajte ho, ale ranu zafixujte a prekryte okolo cudzieho predmetu. Následne poranené miesto zdvihnite nad úroveň srdca. Štvrtým krokom je zabránenie šoku (tzv. pravidlo 5T) a ako posledný krok je potrebné zavolať pomoc na 112. 

Zdroj: Freepik.com

Protišokové opatrenia

Existujú aj tzv. protišokové opatrenia označované aj ako 5T. 

  1. Teplo – prikryjeme pacienta dekou alebo striebornou fóliou z auto lekárničky
  2. Ticho – snažíme sa upokojiť pacienta
  3. Tekutiny – podávam v protišokovej polohe, ktorou je zdvihnutie dolných končatín
  4. Tíšenie bolesti – uložíme postihnutého do úľavovej polohy
  5. Transport – privolanie odbornej pomoci skrz 112

Prvá pomoc je nezbytná dovednosť, vďaka ktorej môžeme pomôcť nejednému človeku a zachrániť mu tým život. Samozrejme, podať zdravotnú starostlivosť je pre bežného človeka často veľmi stresujúca dovednosť, každopádne vždy je lepšie podať aspoň základnú starostlivosť, dokonca aj s chybami, než žiadnu.