Nepomáhajú vám doma deti a vy si neviete rady? Poradíme vám

Akým spôsobom je možné s deťmi zvládať pomoc v domácnosti? To je aktuálne veľmi častá rodičovská otázka. Rady, ako správne dieťa namotivovať, aby viac pomáhalo a aký vplyv to má na spoločne trávený čas vám ponúkame v tomto článku.

V prvom rade treba povedať, že pomoc v domácnosti by mala byť samozrejmosťou pre všetkých členov rodiny. Vrátane detí. Pomáhať môžu aj najmenšie deti, zverené úlohy samozrejme závisia od dosiahnutého veku a schopností dieťaťa.

Prečo je pomoc v domácnosti dôležitá?

Vykonávanie domácich prác je prospešné pre rodinu ako celok aj pre dieťa ako jednotlivca. Keď sa úlohy rovnomerne rozdelia medzi všetkých členov domácnosti, podporí sa rovnoprávne a partnerské postavenie jej členov. Nikto nie je zvýhodňovaný a nikto preťažovaný. Každý priloží ruku k spoločnému dielu.

Náš tip: 6 bežných sťažností: Ako na ne reagovať?

Vyrovnané sily

Tým, že jeden člen domácnosti (väčšinou rodič) bude zahltený povinnosťami a ďalší (deti) nebudú mať na starosti takmer nič, má viacero negatívnych následkov. Rodičia sú preťažení a vyčerpaní, deti sa nudia a nevážia si prácu rodičov, keďže nemajú šajnu, čo všetko obnáša starostlivosť o domácnosť. Pri spoločne vykonávaných domácich prácach sa tomuto vyhnete. Všetci členovia budú vedieť, čo je ich úlohou a nikto nebude znevýhodňovaný.

Psychický aj fyzický rast

Aj pomocou v domácnosti si dieťa cibrí viaceré vlastnosti nevyhnutné pre život. Učí sa prevziať zodpovednosť za svoje činy. Je dobré, aby naozaj zažilo, že pridelené úlohy je potrebné splniť, pretože ich nesplnenie bude mať logické dôsledky. Pokiaľ dieťa svoju úlohu nesplní, musí zistiť, čo bude toho následkom. Pokiaľ niekto neuvarí obed, bude celá rodina hladná. Pokiaľ nebude umytý riad, nie je sa z čoho najesť. Pokiaľ nebude opraté, nebude k dispozícii čisté oblečenie. Pokiaľ si dieťa neuprace rozhádzané hračky, nebude mať dostatok miesta na hranie, hračky sa mu môžu poškodiť, nebude medzi nimi vedieť nájsť tú, ktorú práve potrebuje a pod.

Podporujete aj samostatnosť vašich detí. Nebudu od vás závislé a nebudú musieť čakať, kým mu poskladáte oblečenie do skrine, kým mu naberiete vodu, aby uhasili svoj smäd… Je to podobné ako so samoobslužnými činnosťami. Ak sa dieťa dokáže samo obliecť, umyť, najesť, prečo by to mal robiť niekto zaňho.

Okrem psychologických prínosov majú práce v domácnosti prospech aj pre fyzickú stránku. Namiesto leňošenia a čakania na služby “mama hotela” sa aj deti kvalitne rozhýbu a prispejú k rozvoju hrubej aj jemnej motoriky. Aj domáce práce môžu kompenzovať nedostatok pohybu, ktorým dnešné deti často trpia.

Pomoc v domácnosti je najmä s malými deťmi náročná, no jednoduché úlohy môžu byť pre ne až hrou
zdroj: 123RF

Oceňte pomoc

Za splnenie úlohy dieťa pochváľte a poďakujte. Jeho hrdosť porastie raketovým tempom. Deti prirodzene túžia robiť rodičom radosť. Po splnení úlohy a pochvale bude vaše dieťa so sebou spokojné a bude šťastné, že vás potešilo. Dobré je tiež vyzdvihnúť prínosy jeho práce. Povedať napríklad: Teším sa, že si odložil čisté riady, budeme ich mať pripravené k najbližšiemu jedlu.

Ohýbaj ma mamko

S deľbou práce je potrebné začať čo najskôr. Už aj dvojročné deti zvládnu odložiť hračky na poličku, či odniesť špinavú bielizeň do prádlového koša. Malé deti veľmi radi napodobňujú rodičov, a preto budu veľmi ochotne pracovať spolu s vami. Ak by ste skúšali prinútiť k domácim prácam pubertiaka či staršie dieťa, ktoré dovtedy nemuselo ani prstom pohnúť, bude to oveľa oveľa ťažšie.

Povinnosti vyvážiť právami

Je jasné, že so stúpajúcim vekom detí bude rásť aj množstvo ich úloh a povinností v domácnosti. Netreba však zabúdať ani na ich práva a zarovno s povinnosťami im pridávať aj nejaké privilégiá. Len vtedy sa nebudú cítiť pod tlakom a v nevýhode a ochotnejšie pristúpia k zvereným úlohám.

Upratovanie hrou

Krik a vyhrážky nepomôžu, práve naopak. Vytvoria odpor a nechuť k domácim prácam. Skúste inú taktiku. Deti sa veľmi radi hrajú. Prečo neurobiť aj z upratovania jednu veľkú hru? Zahrajte sa napríklad na smetiarov, rozhádzané hračky budú smeti, ktoré treba pozbierať a odviezť. Triedenie hračiek môžete zamaskovať za separovanie odpadkov.

Vezmite hraciu kocku a aké číslo človek hodí, toľko vecí odloží zo stola, z podlahy,…. Takto sa všetci vystriedajte a spoločne hravo upracte.

Prebuďte súťaživosť

Takmer všetky deti sú súťaživé a chcú vyhrávať. Ako motivácia pomôže zbieranie bodov za jednotlivé vykonané úlohy a následná odmena po vyhodnotení na konci mesiaca. Odmeny by však nemali nemali byť finančné. Deti sa potešia napríklad spoločnému výletu, polhodine rozprávok naviac alebo príprave obľúbeného jedla za odmenu.

Zadeľte úlohy a skúste hru o čas: “Stavme sa, kto bude prvý: Janko s odložením lega alebo Marienka s uložením knižiek na poličky.” Súťažiť môžete v tom, kto uprace najviac vecí alebo kto úlohu vykoná najrýchlejšie. Uvidíte, ako rýchlo bude upratané.

Harmonogram úloh

Aby nevznikali zvady ohľadom rozdelenia úloh, vytvorte si harmonogram domácich prác. Rozdeľte, kto sa bude čomu kedy venovať. Úlohy môžete pravidelne rotovať alebo môžete napevno zadeliť, čo budú mať jednotliví členovia rodiny výhradne na starosti.

Spoločná práca utužuje vzájomné vzťahy

Vzájomnou pomocou pri domácich prácach vzniká ďalší spoločne trávený čas, ktorý vám možno chýba. Najmä s deťmi v staršom veku býva problém nájsť si čas na spoločný rozhovor. Aj počas upratovania či prípravy jedla sa môžete spolu porozprávať, zasmiať sa, zdieľať svoje radosti aj starosti.

A tým, že práce budú spravodlivo rozdelené a každý bude mať svoju úlohu, budú domáce práce možno hotové skôr a následne sa môžete venovať jeden druhému dlhšie a kvalitnejšie. Možno sa vám to pri malých deťoch nebude zdať pravdivé a upratovanie bude zdĺhavejšie, ako ste plánovali, no minimálne v budúcnosti sa vám takto investovaný čas určite vráti.

Mohlo by sa vám páčiť